2020

BV Blavit spol. s.r.o. - kompletní elektroinstalace hala II, Popůvky
 
Obec Maršov - výměna svítidel veřejného osvětlení, EFEKT 2020
 
GF Instruments s.r.o. - revize
 
Hlouch - autoservis s.r.o. - elektromontážní práce, revize
 
Krimpsystems s.r.o. - osvětlení výrobních prostor, bleskosvod
 
MANEO AGRO s.r.o. - kompletní elektronistalace stáje II
 
Kino Svratka Tišnov - osvětlení kinosálu - hlediště
 
Obec Lelekovice - překládka VO - etapa I, osvětlení fotbalového hřiště, rozšíření VO
 
VEMAG servis s.r.o. - elektromontážní práce, revize
 
Státní hrad Veveří - elektromontážní práce, revize